Задати питання
flag Судова влада України

Історія Яремчанського міського суду

 Я Р Е М Ч А Н Щ И Н А

 

Яремче розташоване у південно-західній частині Івано-Франківської області та займає центральну частину Українських Карпат у межах гірських формувань Горган, Покутсько-Буковинських Карпат та Чорногори. Перша історична згадка про нього датується 1727 роком. За переказами, понад двіста літ тому тут поселився втікач від феодального тиску Ярема Годованець. З його іменем і пов’язана назва міста. А перша документальна згадка про нього датована 1787 роком. Найближчі села Яремче підтверджуються згадками 1643 року в мікрорайоні Ямна та Дора. Місто почало розвиватись після будівництва в 1894 році залізниці Станіслав-Яремче-Ворохта-Рахів, призначеної для вивезення карпатського лісу в промислові райони Австро-Угорщини, Польщі та інших країн. Паралельно, починаючи з XIX століття, Яремче розвивалось як дачне містечко, куди приїжджали відпочиваючі з Відня, Варшави, Кракова,Львова та інших міст. Згодом він стає традиційним місцем відпочинку інтелегенції Польщі та Австрії, в радянський період -- спортивним та оздоровчим центром.

Указом Президії Верховної ради Української РСР від 30 грудня 1977 року Яремче було віднесено до міст обласного підпорядкування. До складу міської ради входять чотири сільських та одна селищна ради, на території яких проживає 21,4 тис. чоловік.
Сьогодні місто Яремче стало відомим курортним центром туризму і відпочинку на Прикарпатті.

 

С у д і в с т в о   Я р е м ч а н щ и н и

 

За часів панщини м.Яремче входило до складу Делятинщини, де в м.Делятин була зосереджена судова влада. Суди справляли назначені повітовими урядами мандатори. В 1828 році на теренах Делятинщини такі дії проводили: в Глинках, Горішньому та Середньому Майданах – Вартоломей Лєщакевич зі Станіславова, а в Майдан-Гуті – Сопотницький з Калуша. Ці дані є найдавнішими, які вдалось знайти у письмовому вигляді. Пізніше вже є відомості, що Делятинщиною опікувалась Станіславська судова округа. До складу округи входили відділи з земельного, кримінального та цивільного права. У цей час виділялись домінії Делятин та Надвірна, що мали правником Людвика Станкевича.

Станом на 1874 рік  повітовий суд у Делятині входив до складу Станіславського окружного суду. На підставі постанови від 01 серпня 1895 та 27 листопада 1896 років до діяльності судів вводилась нова цивіль процедура, а тому були реорганізовані повітові суди.

А вже в 1914 році даний суд вважався одним з найбільших судів у Львівському окрузі.

 

Приміщення Делятинського суду з 1912 року

Станом на 18 січня 1921 року начальником суду в Делятині був радник Байорек, суддями – Євген Сосабовський, Роман Гузар, Юліан Яцикевич, Омелян Лісикевич і новопризначений Михайло Сміх.  Цього ж року начальником суду став Роман Гузар.

В Делятинському суді було два цивільні відділи, карний, опікунський та екзекуційний, а також тюрма. Суд судив за провини, за які давали до 2 років тюрми. В делятинській тюрмі відбували кару до півроку.

Яремчанський народний суд було створено в повоєнні роки, тобто в 1945 році.                                                                                                  Народним суддею на той час був Івченко Семен Михайлович, секретарями судових засідань – Коренюк Параска Петрівна, Мотрук Явдокія Семенівна, судовий виконавець - Попович Петро Іванович. В 1946 році народним суддею став Бондаренко Гаврило Андрійович.

В 1950 році  до складу Народного суду Яремчанського району входили: народний суддя  Фардига А.А.(1919 р.н.),  секретар Буденна Е.Я., судовий виконавець Чайкін Ю.Т., секретар судового засідання Яремчук О.М.

В 1958 р. народним суддею призначений Чуріков Н.Я.(1925 р.н.)

            З 1978 р. по 2009 р. Яремчанський міський суд очолював Свирида Теодозій Йосипович.  Народився 25 травня 1944 р. у с. Середнє Калуського району на Івано -Франківщині. Через десять років разом з батьками переїхав у м. Долину тієї ж області, де в 1960 р. закінчив середню школу.
           Трудову діяльність розпочав оператором в НГДУ ''Долина нафта'', звідки у 1963 р. його призвали на строкову військову службу. Після демобілізації Т. Й. Свирида працював у Долинському райвійськкоматі помічником начальника ІІ відділу, а упродовж 1968–1975 рр.– судовим виконавцем Долинського районного суду.

           У 1976 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім.Івана Франка без відриву від роботи.

Здобувши юридичну освіту в 1976 році, працював адвокатом Косівської районної юридичної консультації Івано-Франківської області. А через кілька місяців Теодозія Йосиповича обрали суддею Яремчанського міського суду (на той час Яремчанського народного суду), який він очолював до 2009 року.

В 1992 році в грудні місяці Верховною Радою України прийнятий Закон України «Про статус суддів», в якому вперше судді визнаються носіями судової влади в Україні, що здійснюють правосуддя незалежно від законодавчої і виконавчої влади.

7 липня 2010 року прийнято Закон України «По судоустрій і статус суддів», який на даний час визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, систему та порядок здійсненя суддівського самоврядування і встановлює систему і загальний порядок забезпечення діяльності судів та регулює інші питання судоустрою і статусу суддів.

Місце і роль судової влади в суспільстві дуже важливі, і хибним є твердження, що судова влада — це третя влада, оскільки незалежна судова влада може існувати у суспільстві лише за умови реального розподілу влади. Суди в Україні утворюють судову систему, для якої, як і для кожної системи, характерні певні зв’язки і відносини між окремими її елементами (судами), а також притаманні такі властивості як ієрархічність, багаторівневість, структурованість. Судова система України, уособлюючи організаційний аспект судової влади — однієї з гілок державної влади, — віддзеркалює особливості організації цієї влади у нашій державі, відповідає рівню соціально­економічного розвитку, пануючим у суспільстві поглядам на місце суду в системі механізмів державної влади, накопиченому досвіду і певним традиціям. 

 

 

Приміщення Яремчанського міського суду Івано-Франківської області

 

 

Колектив Яремчанського міського суду Івано-Франківської області

 

                                                                                                                                                                               

 

Голова Яремчанського міського суду

 

     Яремчанського Івано-Франківської області

 

Марчак Юрій Іванович

 

С ь о г о д е н н я

             З 24 березня 2011 року головою Яремчанського міського суду призначено Марчака Юрія Івановича,  який до цього обіймав посаду голови Рогатинського районного суду.

             Марчак Ю.І. народився  27 квітня 1964 року в с.Ланчин, Надвірнянського району, громадянин України, в Україні проживає з  дня народження, у 1989 році закінчив  Львівський державний університет  ім.І.Франка, спеціальність правознавство.

            Після закінчення Львівського державного  університету роботу в галузі права розпочав з 09 серпня 1989 року на посаді юрисконсульта Ворохтянського лісокомбінату Івано-Франківської області, з липня 1990 року працював старшим консультантом по судовій роботі управління юстиції Івано-Франківського облвиконкому. 30.03.1992 року обраний суддею Галицького районного суду. Постановою Верховної Ради України від 10.07.1997 року №440/97-ВР обраний суддею Галицького районного суду безстроково. Указом  Президента України від 19.09.2000 року переведено з посади судді Галицького районного суду на посаду судді Рогатинського районного суду. Указом Президента України від 21.12.2009 року №1086\2009 переведений з Рогатинського районного суду на посаду судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області. Рішенням Вищої ради юстиції від 24 березня 2011 року №158/0/15-11 призначений на посаду голови Яремчанського міського суду Івано-Франківської області строком на п»ять років.

        24 червня 2004 року рішенням  кваліфікаційної комісії суддів загальних судів Львівського округу  Марчаку Ю.І.  присвоєно 2 кваліфікаційний клас судді.